Dokumenty do pobrania:

Charakterystyka rodzajów drewna

Opłata za usunięcie drzew i krzewów

Tabela wiekowa drzew

Mikołów - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - współnota, spółdzielnie

Mikołów - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - osoby fizyczne

Mikołów - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - osoby inne niż fizyczne

Siemianowice Śl. - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Katowice - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Świętochłowice - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Ruda Śląska - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Zabrze - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Pozostałe miasta naszego regionu (w dolnej części strony)


Słowniczek pojęć:

  • tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym;
  • drzewo – wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny;
  • krzew – wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem;
  • wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
  • złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
  • żywotność drzewa lub krzewu – prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych drzewa lub krzewu;
  • zadrzewienie – pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 oraz z 2015 r. poz. 349) lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu;
  • plantacja – uprawę drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założoną w celu produkcyjnym.

 

 

Wycinane drzew - Logo